Arrangører

 

Bramstrup Videncenter

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab

Patriotisk Selskab

www.bramstrup.dk

www.1769.dk

www.fsps.dk