230 til Innovation Day på Bramstrup

Innovation Day på Bramstrup blev en succes, som vil blive fulgt op.

Fornyelse

Af Anders Kurt Simonsen

 Ikke færre end 230 deltagere fra landbrug og andre virksomheder over hele landet deltog i »Innovation Day«, som torsdag fandt sted i og omkring den nyopførte, store trælade på Bramstrup Gods ved Nr. Lyndelse syd for Odense.

Det var første gang, et sådant arrangement blev afholdt, og arrangørerne, Bramstrup Videncenter, Det Kgl. danske Landhusholdningsselskab og Patriotisk Selskab, var på forhånd spændte på forløbet.

Men arrangementet levede på alle måder op til både arrangørernes og deltagernes forventninger, hvilket fik Landhusholdningsselskabets præsident, godsejer Jon Krabbe, Frederiksdal, til at love, at det ikke var sidste gang, der blev arrangeret Innovation Day.

Innovation er nødvendig
Den officielle åbningstale
blev holdt af fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), der understregede, at innovation er nøglen til fremtidens fødevareproduktion.

- Hvordan skaber vi fornyelse, spurgte ministeren og svarede: - Det vil kræve hårdt arbejde, men innovation er nøglen til fremtidens fødevareproduktion.

 

 

- Selv om vi i forvejen er præget af høj kvalitet og fødevaresikkerhed, så stiller forbrugerne stadig højere krav, og det giver hele tiden udfordringer. Samtidig betyder globaliseringen, at konkurrencen stadig bliver hårdere. Derfor er det vigtigt at sætte sig mål, der er fremadrettede. En styrket konkurrenceevne er en betingelse for, at vi kan nå vore fremtidige mål.

Bydende nødvendigt
- På det uofficielle rådsmøde for EU's landbrugsministre i Nyborg i efteråret -og på det nyligt afholdte uofficielle rådsmøde på Korfu - blev der peget på innovation
som en bydende nødvendighed.

-Spørgsmålet er, om vi er gode nok til at sætte nye kræfter ind i fødevaresektoren, fortsatte Mariann Fischer Boel. Et eksempel er gylleseparering, som, jeg tror, bliver nødvendig. Hvis man kan fjerne gyllelugten i forårsmånederne, tror jeg, vi er nået langt i retning af accept af landbruget fra det øvrige samfund.

Open Space 
Innovation Day var lagt op
til på én gang at være et kursus, en markvandring, en maskindemonstration, et seminar og et marked. Formålet var, at den enkelte deltager på én dag kunne møde innovation, være med til selv at skabe innovation og danne vedvarende innovative netværk.

Ikke færre end 230 personer fra hele landet - med interesse for eller tilknytning til landbrugserhvervet - deltog i det utraditionelle arrangement, der havde opbakning fra et stort antal udstillere og sponsorer.

Mødeformen var »Open Space«. Det betød, at enhver kunne sætte emner på dagsordenen, og at deltagerne selv kunne vælge, hvordan de ville disponere deres tid -og derved skabe det netværk og søge den viden, den enkelte fandt behov for.

Ind imellem benyttede mange lejligheden til at bese de forskellige udstillinger og de mange markforsøg, som først og fremmest Patriotisk Selskab har anlagt på Bramstrup. Den indholdsrige dag sluttede med en fælles evaluering og drøftelse af dagens resultater.

 

- Innovation er nøglen til fremtidens fødevareproduktion, sagde fødevareminister Mariann Fischer Boel i sin åbningstale ved Innovation Day på Bramstrup.

Der blev diskuteret livligt i mange grupper - og studeret udstillinger - i Bramstrups store trælade, der er nyopført efter 1999-orkanen, og som ud over at være en del af Bramstrup Videncenter også snart skal danne ramme om opera-opførelser.

Arrangørerne, Direktør Hans P. Dam, Det Kgl. Danske Landhus-holdningsselskab, godsejer Niels Langkilde, Bramstrup, og direktør Jørgen G. Jørgensen, Patriotisk Selskab, var godt tilfredse med forløbet af Innovation Day.