Faglige forventninger og uformelle drøftelser
 

FREMTIDSTRO: Tekniske løsninger og nye metoder vakte større interesse end fagpolitiske emner om management, moralsk oprustning og svælgen i fælles afmagt.

 
 - Vi bliver nødt til hele tiden at udfordre det etablerede, ellers kommer vi ikke videre, lød en af konklusionerne under den afsluttende runde på sidste uges Innovation Day på Bramstrup Videncenter i sidste uge.

Især drøftelser om rådgivning, alternative dyrkningssystemer og IT i landbruget trak mange deltagere ved den utraditionelle mødeform, hvor deltagerne ved hjælp af »de to fødders lov« netop bevæger sig hen og ind i de gruppedrøftelser, den enkelte finder væsentlig og kan yde sit bidrag til.

De færreste bød ind på emner som knastørre og abstrakte emner som de traditionelle organisationspolitiske studiekredse i kategorien »har dansk landbrug en fremtid«.

 

 

- Det er lidt ligesom kongresfrokosten i Herning, når Landsudvalget for Svin holder kongres. Det er jo der, man lærer mest og har chancen for at få det med hjem, man ellers ikke kan læse sig til, lød det fra en anden deltager, der bestemt mente, at Landsudvalget kunne lære meget af den utraditionelle mødeform.

Leverandører
Også en række firmaer deltog
i arrangementet og brugte lejligheden til at præsentere nye og fabriksfremstillede innovationer.

Sonofon inviterede for eksempel deltagerne til at være med til at udvikle og eks-

 

 

perimentere med trådløst internet. Bigadan viste sit bud på gylleseparering og Kverneland trak mange deltagere med udenfor for at se på en ny plov.

- Også for os er det en lejlighed, hvor vi kan vise - og ikke mindst drøfte - de muligheder, der ligger i området mellem principperne i reduceret jordbehandling og traditionel jordbehandling, sagde Kristian Jakobsen fra Kverneland Group efter arrangementet.

 

UD OG SPARKE DÆK: En ny plov, Kverneland Ecomat, der kun pløjer i halv dybde og alligevel leverer et velegnet såbed, kan måske forene de gunstige ting ved både traditionelt og reduceret jordbehandling. Redskabet vakte berettiget opsigt og intense faglige drøftelser under Innovation Day på Bramstrup Viden-center i sidste uge.