En dag for nye tanker og vigtige spørgsmål

Af Lars Bødker Smitt
- Der er ingen tvivl om, at udvidelsen af EU lægger en forøget udfordring på landbruget i de 15 gamle EU-lande, og innovation er bydende nødvendigt
- det er måske den
vigtigste nøgle til fremtiden erhvervet. Spørgsmålet er: Er vi gode nok til at tænke nyt?

At tænke nyt, kreativt, i nye sammen- hænge og måske med nye partnere. Det var netop formålet med Innovation Day på Bramstrup Gods i sidste uge, som blev åbnet af fødevareminister Mariann Fischer Boel, stående i midten af den impone- rende trælade og med cirka 300 menne- sker omkring sig.

De sad afventende – de fleste havde aldrig deltaget i et såkaldt Open Space arrangement før – men de lærte det hurtigt. Ikke så snart havde Gerard Muller fra det danske Open Space Institut forklaret reglerne, før der blev kø ved mikrofonen af folk med vigtige spørgsmål og debatemner til dagens dagsorden. Den blev fuldt og helt blev skabt af deltagerne, nemlig medarbejdere fra 30 firmaer og institutioner med tilknytning til især de planteavls-faglige dele af landbruget -plus gæster og forretnings-forbindelser.

Intens debat

Inden længe sad deltagerne i intens debat i grupper af varierende størrelse inde i laden eller ude i marken – i nogle tilfælde baseret alene på snak i gruppen og i andre omkring plancher eller teknisk udstyr. Fra hver gruppe blev det taget referat af diskussionen, og på en stribe af PC’er blev referaterne straks skrevet ud og hængt op til bekendtgørelse for alle.

Endnu mere vigtig var dog kontakten mellem deltagerne – dannelsen af netværk og nye partnerskaber.

- Det går langt over forventning. Der bliver udvekslet mange visitkort, og der er masser af gode emner på dagsordenen, som vidner om den mangfoldighed, som vi har ønsket, sagde en af arrangørerne, direktør Hans P. Dam, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab.

Han lover samtidig at arrangere et seminar om et af de vigtigste emner, som kommer op på Innovation Day. I flere af diskussionsgrupperne blev kontakten så god, at deltagerne har besluttet sig for at møde igen og drøfte emnet videre.

Ærlig og kontant

- På den måde blev der dannet netværk, og det var netop et succes-kriterium, at der på den måde blev skabt innovation på dagen, siger værten for Innovation Day, godsejer Niels Langkilde Bramstrup Videncenter.

Ud af de cirka 25 referater, som blev skrevet, kan han læse, at Open Space metoden ikke alene skaber debat på ligefod mellem dybt interesserede mennesker, men at metoden også giver ærlige og kontante svar på de stillede spørgsmål. Tom reklamesnak var der ikke den store lydhørhed overfor.

- Salgssiden i firmaerne fik sikkert lidt at tænke over, for et salgsforedrag kan jo ikke klare sig overfor de to fødders lov. Her vil deltagerne høres, det er hele formålet, siger Niels Langkilde.

Han vil i den kommende tid samle filmklip, billeder, referater og andre indtryk fra Innovation Day på en DVD til brug for alle interesserede.