Emne: 15 tons sukker/ha i 2010

Gruppe: 11

Fra kl. 11:00 til kl. 12:05

Initiativtager:

Jens Nyholm Thomsen, Alstedgaard

Deltagere:

Birgit Hartvig Larsen, Bo Nymand, Hans Jørgen Nielsen, Bjørn Boeskov, Anne Lisbet Hansen, Andreas Østergaard, N.V.Brodersen, Evald Jensen, Robert Olsson, Torben Thomsen, Bjarne Nygård, Rune Munch Andersen, Søren Jespersen m.fl.

Konklusioner:

der skal foretages flere forskellige tiltag for at nå 15 tons/ha i 2010 f.eks

Ukrudtsbekæmpelse før spiring, reduceret jordbearbejdning, ændret rækkeafstand, større fokus på sprøjteteknik og kemikalier, nyudvikling af roeptagere(kartoffeloptager), biokompost, ændret såtid/vinterafgrøde, GMO-forædlede roesorter, udvikling af nye roesorter, udbyttemålinger i den enkelte mark, forbehandling af frø så de spirer hurtigere, nematode resistent efterafgrøde,

Opfølgning: