Emne: Differentieret planteavl/behandling i praksis

 

Gruppe: 12

Fra kl. 11:00 til kl. 12:05

Initiativtager:

Lauersen. Bogballe

Deltagere:

Egon Sørensen, Claus Udengaard Thomsen, Nils Jørgen Lauersen, Anders Clemmensen, Søren Bertelsen, m.fl.

Konklusioner:

  • Produkter som produceres efter differentieret planteavls metoden skal brandes, for en nødvendig prisforøgelse.

  • Der stilles krav til maskinfabrikanterne om at systemerne skal være effektive samt brugervenlige.

  • Der mangler på nuværende tidspunkt dækkende dokumentation på afkastet ved anvendelse af differentieret planteavl/behandling.

  • På nuværende tidspunkt er det kalken som i største omfang bliver tildelt via differentieret tildeling.

  • Der mangler "tolvholder" for at udbredelsen for alvor vil finde indpas i Dansk landbrug. Landbruget giver udtryk for at de er villige til at investere i det nødvendige udstyr, dog skal det være ens for alle.

Opfølgning: