Emne: Hvordan kan Hydro N-Sensor anvendes i et nyt perspektiv til gavn for den professionelle landmand

Gruppe 2:

 fra kl. 11.00 til kl. 12.15

Initiativtager:

Steffen Halmø

Deltagere:

  

Konklusioner:

Spørgsmålet var, hvordan Hydro N-Sensor kan anvendes på andre måder end den hidtidige til gradueret gødskning. Gerne meget bredt set, så længe det er til fordel for den professionelle landmand.

Det viste sig gennem diskussionen, at man så teknikken som en bremseklods i udviklingen, idet landmanden skal sætte sig ind i mange, forskellige systemer fra forskellige leverandører. Der efterlyses derfor en fælles platform, gerne en pda-løsning eller lignende, som man kan genkende – meget gerne et windowsbaseret system, så anvendelsen bliver lettere.

Udvidede anvendelsesmuligheder er ved fosfor- og kaliumgraduering, svampe, vækstregulering, sprøjtning. Men selv om man kunne se de udvidede anvendelsesmuligheder, mente man, at den manglende fælles platform skaber en forhindring. Der blev givet udtryk for, at landmanden ikke vil have så mange forskellige stykker hardware i traktoren.

Opfølgning

  

: