Emne: Hvordan får man skabt rammer for at lovgivning administration ikke unødigt bremser for nytænkning inden for produktion og afsætning til gavn for producent- og afsætningsled.

Gruppe: 5

Fra kl. 11 til kl. 12.15

Initiativtager:

Anne Vitting

Deltagere:

John Henriksen, Heidi Andersen, Poul Erikstrup plus 3 – 4 mere

Konklusioner:

Man er nødt til at blive ved med at informere og afkræve argumentation fra folketing, regering og administration, når folketing, regering og administration fastholder irrelevante strukturer, normer for pågældende nyskabende produtioner.

Opfølgning:

Fortsat problematisering af problemstillingen i flere og flere fora.