Emne: Gylleseparation – landbrugets redning eller fallit

Gruppe: 7

Fra kl. 11:00 til kl. 12:15

Initiativtager:

Jes Klausby

Deltagere:

Henrik Møller, Torben Thomsen, Holger Marcher, Henrik Christensen, Christian Lund, Peder Øder, Rasmus Højby, Karsten Buchave

Konklusioner:

  • For den enkelte landmand er separering et alternativ til jord. Separering kommer derfor ikke før det er økonomisk interessant i forhold til prisen på jord.

  • Der er ikke udsigt til store tekniske landvindinger i forhold til gyllesepareringsprocessen eller i ændringer i forretningsmodellen og dermed heller ikke til billigere separering.

  • Udbredelsen af gylleseparering vil således ske gradvist og der er derfor ikke udsigt til væsentlig effekt på jordprisen. Renteniveauet er stadig en væsentligere faktor for prisen på jord.

Opfølgning: