Emne: Hvordan udvikler vi landbrugets organisationer til dynamiske virksomheder?

Gruppe:8

Fra kl. 11 til kl. 12.15

Initiativtager:

Jeanette Roust Thyssen

Deltagere:

Karsten Løvbjerg, Jørgen Jørgensen, Sven Anker Worm, Preben Lauridsen, Thomas Rasmussen, Karin Dinesen, Bo Schøler, Thyra Langkilde, Kirsten Stougaard, René Damkær, Kirsten Holst, Jesper Christensen

Konklusioner:

 • Skejby bliver større og større, producenterne bliver færre og færre – det hænger ikke sammen.

 • Rådgivningen drives ikke som forretning , de lytter ikke til kunderne men bruger i stedet tiden på at bekrige hinanden. Rådgiverne kan kun sælge noget, hvis de giver merværdi, ellers forsvinder de, så de er ved at gøre sig selv overflødige. Der er behov for at adskille rådgivning og politisk organisation, men det er ikke nemt på grund af gensidig afhængighed. Rådgivningen/organisationerne spænder ben for fri konkurrence fra alternative udbydere. Gamle tankebaner forhindrer fornyelse. Vi driver alle forretning, vi kan og skal ikke forhindre konkurrence. Organisationernes folk sidder i nogle tilfældes skyld kun for pengenes skyld uden at følge med tiden. Man bliver nødt til at være med i organisationsarbejde, ellers bliver der spændt ben.

 • Udviklingen i den nuværende struktur begrænses af at man følger den laveste fællesnævner.

 • "Problemet er, hvem der styrer hvem". Der er for meget automatik i, at man som politisk valgt også har indflydelse på Skejby. Problem at organisationerne kopierer den samme gamle struktur hver gang der skabes nye virksomheder (andelsstrukturen). Forhindrer nyudvikling, pga. alt for omstændigt bureaukrati – forlag: Riv murene ned og lad de stærke overleve. Den fysiske struktur i organisationerne passer ikke til den nuværende verden. Landbruget har fået mere indflydelse, men de gamle strukturer har overlevet (alt for komplekst og sammenspist). Organisationerne reagerer ikke pro-aktivt på omverdens krav. Organisationerne overlader for meget til den enkelte, f.eks. svineproducentens problemer med nærsamfundet.

 • Inspirationen kommer indefra hvis der er "indavl", i stedet burde den komme udefra.

 • Folk bliver valgt ind på at være dygtige landmænd, ikke fordi de har organisatoriske evner.

 • Organisationerne prøver at opfinde et behov der ikke findes (f.eks. rådgivningstjenesten).

 •  

 • Der burde være et sted, hvor man beskyttet kan få hjælp til at udvikle sine ideer.

 • Man kan ikke få lov til at ændre noget lokalt (små enheder) uden, at det skal besluttetes at sådan skal det være i hele organisationen, f.eks. forslag om direkte valg.

 • Tidsbegrænsning på bestyrelsespladser.

 • Man får ikke ret meget indflydelse ved at møde op – meget er handlet af i forvejen imellem flertallet.

Opfølgning: