Emne: Reduceret jordbehandling = reduceret miljøbelastning, økonomiske fordele

Gruppe: 9

Fra kl. 11.00 til kl. 12.15

Initiativtager:

J. Kibæk

Deltagere:

Konklusioner:

  • Man kan ikke anvende reduceret jordbearbejdning uden at anvende Roundup, systemet øger ukrudsbelastningen. Man kan måske forvente, at der vil ske en begrænsning i at få lov til at anvende udkrudsmidlet Roundup. Danmark har/får ikke de samme midler som i udlandet pga. grundvandet.

  • Reduceret miljøbelastning, mindre udvaskning af fosfor. Sparsom erfaring med reduceret jordbehandling måske kun 2 år, og det er måske for lidt til at sige noget om systemet. Forsøg fra udlandet kan ikke umiddelbart bruges til at danne erfaringer i Danmark. Der er ikke rigtig sket nogen opfølgning på systemet i Danmark, men der er mange landmænd, der kender det.

  • For hver dag, der går, bliver det mere og mere positivt at arbejde med systemet. Men der er fordele og ulemper med alt, såvel traditionelle pløjesystemer samt reduceret jordbearbejdningssystemer.

  • Besparelser i omkostninger:

  • TIDEN driver systemet.

  • Mindre kemikalieudgift.

  • Mindre dieselforbrug.

  • Efter at have anvendt systemet i 3 år, er det nok med én øverlig stubharvning inden såning af vintersæd. Første år man anvendte systemet, krævede det 2-3 overkørsler inden såning.

  • Reduceret jordbehandling kræver meget professionel driftsledelse.

  • 10% af bedrifterne har evnen og forholdene til at anvende systemet med et godt resultat.

Opfølgning: