Emne: Fremtidens rådgivningsnetværk – en balancegang mellem kontrol, rådgivning og salg

Gruppe: 11

Fra kl. 13:10 til kl. 14:10

Initiativtager:

Steffen Löfvall, Netstrategen

Deltagere:

10 deltagere

Konklusioner:

De udflydende grænser mellem forskellige former for rådgivning blev indledningsvist drøftet, hvorefter der blev fokuseret på, hvordan fremtidens rådgiversystemer kunne se ud. Da der var repræsentanter – og dermed forskellige erfaringer og holdninger – fra fire sektorer:

  •  Gårdejeren samt maskinproducenter

  • de finansielle rådgivere/virksomheder

  • de offentlige (kontrol) myndigheder

  • landbrugets rådgivningsnetværk

- blev debatten meget spændende!

Landmandens holdninger til de offentlige myndigheders rolle blev vendt, finanssektorens rolle og manglende tradition for brug af rådgivernetværk i fbm. kreditvurderinger og økonomiske spørgsmål blev debatteret, ligesom udviklingen i landbrugets rådgiversystem blev berørt (herunder de selvstændige rådgiveres rolle i udviklingen).

Nogle af hovedkonklusionerne på debatten var,

-         At arbejdsdelingen mellem de forskellige parter kan forbedres, da der stadig er traditioner og institutionelle rammer, der hæmmer samarbejdet mellem de forskellige sektorer.

-         At der er politiske interesser på spil hvad angår hvor viden og kompetence skal akkumuleres; i det offentlige, erhvervslivet eller i tilknyttede rådgivernetværk/foreninger

-         At der i visse kredse var behov for formaliserede ekspertnetværk

-         At der myter og fejlforståelser af hinandens rolle i det samlede landskab af rådgivere.

Opfølgning: