Emne: Reduceret Jordbearbejdning og GPS

Gruppe: 1

Fra kl. 13.15 til kl. 14.15

Initiativtager:

Hans Henrik Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning

Deltagere:

Lars Falk, Landmand, Mariager; Lars Nielsen, Stroco; Anders Klemmensen, Kverneland, Konsulent Niels ?, Varde; NN Landmand

Konklusioner:

 • I New Zealand og Australien er der set merudbytter på 10-20 % ved konsekvent at køre i samme spor med alle maskiner. Måske er der noget at hente i DK også.

 • En elektronisk spormarkør er interessant til mange opgaver. Specielter der stor behov for styrehjælp ved:

 • · Krydsharvning (om natten!)

  · Sprøjtning efter at kørespor er harvet væk.

 • Der er stor usikkerhed omkring udbuddet af systemer. Og der er en forventning om, at priserne vil falde. Derfor er landmænd tilbageholdende med at investere. Desuden er der usikkerhed omkring kobling til øvrigt GPS udstyr. Kommer AGCO eller CNH med sporfølgningsudstyr, der er integreret med maskinernes øvrige elektronik?

 • Det blev vurderet at 30.000 kr var et rimeligt niveau for udstyr med 20-30 cm nøjagtighed.

 • Vi glæder os til at en nøjagtighed på 2-5 cm kan købes til en rimelig pris.

 • Herudover blev løst og fast vedr. positionsbestemt planteavl og reduceret jordbearbejdning diskuteret.

Opfølgning:

 • Dansk Landbrugsrådgivining vil i løbet af de næste par måbneder offentliggøre en undersøgelse af forskellige systemers nøjagtighed.

 • De tager gerne initiativer til at afprøve kontrolleret trafik efter "Australsk" mønster, hvis der opstår mulighed for dette.