Emne: Brug af spildprodukter i dansk jordbrug, herunder Biokompost

Gruppe: 5

Fra kl. 13.00 til kl. 14.00

Initiativtager:

Nygårds Maskinstation og Odense Renovationsselskab

Deltagere:

Henrik Møller, Peter Midity, Erik Groth, Per Haugsted, Morten Holmgaard, Bjarne Nygard, Marianne Mohr, Karin Dinesen.

Konklusioner:

Alle var enige om at det er en god ting at bruge disse næringsrige spildprodukter i dansk jordbrug, men at man stadig er usikker på om der vil komme begrænsninger, i afgrødevalget på de marker som har fået tilført slam, i fremtiden. Der var ingen tvivl om at Biokomposten var et meget mere tiltalende produkt end slam og at det var forkert at samestille disse to produkter. Man enes også om at der er behov for meget mere information om hvad disse produkter egentlig indeholder af tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Folk er usikker på grund af uvidenhed. Slam er et negativt ladet ord og det er mærkeligt at kommunerne forlanger at forpagtere skal modtage slam på denne jord!

Opfølgning: