Emne: Skal vi fortsat pløje? – hvor dybt? – og hvad må det koste?

Gruppe: 9

Fra kl. 13.00 til kl. 14.15 

Initiativtager:

Kverneland Group Danmark AS, Kristian Jakobsen

Deltagere:

  

Konklusioner:

Kverneland Ecomat – som vi kan præsentere her uden for bygningen – er det en plov? eller et stubredskab?. Det ligner en plov, men den arbejder anderledes, en anden arbejdsdybde, kapaciteten er større og omkostningerne lavere.

Hvor dybt skal vi pløje? – hvad har vi brug for? – hvad med omkostningerne, ukrudt og spildkorn – hvad opnår vi? – og hvad taber vi?

Kverneland Ecomat har kørt tests forskellige steder i Danmark, og kører allerede nu med stor succes i Sverige.

SKAL VI PLØJE?

Der er noget rigtigt ved systemet, plovlegeme, minimal jordbehandling, og det er billigere at pløje i minimal dybde.

Interessant at pløje i lille pløjedybde – max 7 tommer.

For at løse problemer med spildkorn og ukrudt er det nok at pløje i en dybde på 2-3 tommer, andre mente, at det var nødvendigt med en dybde på 11-12 cm.

Ved såning af græsfrø er pløjning nødvendig. Hvis man beslutter at anvende pløjefri såning, bør man vælge at så vårsæd.

Pløjedybde – det er ikke nødvendigt at pløje dybt for at opnå et godt resultat.

On land?

Trækkraftbehov?

Errosion – udvaskning ved en pløjedybde på 10-12 cm – er det bedre end at pløje dybt? Der er samme errosion og udvaskning uanset pløjedybde.

Stubharvning i 3 cm og pløjning i 10 cm? Nogle mener, at det er den ideelle løsning, andre mener, at det er enten eller.

Hvad skal pløjningen koste for at være det naturlige valg? Der er mange faktorer angående prisen.

Man sparer en spøjtning og en Roundup behandling. Reduceret jordbehandling vil f.eks. også kræve en større kapacitet på mejetærskeren, da høsten skal udføres med større omhu af hensyn til den efterfølgende jordbearbejdning  – og det taler for at vælge pløjning frem for reduceret eller pløjefri jordbehandling.

Der er ingen generelle løsninger.

Pløjning og såning i samme træk?

  • Packomaten pakker ikke hårdt nok.

  • Besværligt.

  • Større trækkraftbehov?

  • Bedre at så efter pløjning.

Brug ploven som stubredskab i pløjefri dyrkning?

Plove har i mange år været udviklet til dyb pløjning.

Hvis der kommer en plov, der pløjer i en dybde i 10-12 cm, vil rigtigt mange kunne drage stor nytte af den.

Kverneland Ecomat har ingen problemer med at holde dybden på de 10 cm.

Sliddelsforbrug? – i forhold til alm. pløjning. Der er ingen forsøg ang. dette endnu.

Opfølgning: