Emne: Lomme PC i landbruget

Gruppe: 12

Fra kl. 13.00 til kl. 15.45

Initiativtager:

Niels Jacob Jakobsen

Deltagere:

Lars Nielsen, Hans Henrik Pedersen, Henning Severinsen, Ole Møller Hansen,

Konklusioner:

Der er en udbredt opfattelse et PDA er kan værre et nyttig værktøj til styring af landmandels dagligdag.

Der tænkes på registreringer af opgaver i mark og stald. For marken er det de lovmæssige registreringer af gødskning sprøjtning og såning. Det er vigtig af tingene bliver registeret når de udføres og ikke nogle dage efter, som det ofte bliver gjort når det skal gøres på papir eller på alm. Computer.

Der vurderes også at PDA,er vil være et meget nyttig værktøj i præcionsjordbruget til styring af graduerede tildelinger og til elektronisk sporfølgning (Sprøjte markør).

PDA,er kan være med til at skabe dokumentation i konceptet fra jord til bord. 

Opfølgning: