Emne: Kaos eller struktur – Hvordan sikres miljø hvor ideer og mennesker kan gro

Gruppe: 7

Fra kl. 14,30 til kl. 16,00

Initiativtager:

Kirsten Holst

Deltagere:

Ingen

Konklusioner:

Baggrunden for emnet var det dilemma, som det kan være at få skabt ideer. Et innovativt miljø, hvor man som forsker, rådgiver, formidler, producent, menneske kan få lov til at skabe nyt.

Jeg tror på at ideer kommer at nye impulser udefra, når man mødes med andre som også bobler med ideer. Da midlerne er begrænsede, har vi brug for at sikre en ramme så ideerne kan udnyttes effektivt, der skal komme noget videre. Det er nødvendigt for at sikre det optimale miljø at vi sikrer en ramme for arbejdet. Der skal være plads til udviklingen, der skal være ressourcer.

Hvordan det sikres optimalt? Hvem har gode eksempler på dette? Hvem kan inspirere folk til at få ideer frem?

Det var det jeg gerne ville have diskuteret!

Opfølgning: