Emne: IT i svinestalde

Gruppe: 9

Fra kl. 14:30 til kl. 15:45

Initiativtager:

Karl Krogshede

Deltagere:

Thomas Neisum, Nis Skov, Hans Jørgen Andersen, Jens Blom, Lars Visbæk

Konklusioner:

Kan IT erstatte landmandens færden i stalden?

  • IT teknologien der er nødvendig for at overvåge og give information fra stalden, er til rådighed i dag.
  • IT kan skabe en mere sikker overvågning af produktionen end den landmanden giver i dag.
  • IT giver mulighed for fastholdelse eller forøgelse af konkurrencekraften
  • IT kan på sigt løse det stigende behov eller krav om sporbarhed i produktionen
  • På trods af et stort potentiale, er der i dag en svag udvikling på området. Dette skyldes hovedsageligt strukturen i branchen, der bevirker at, der ikke kan skabes en fælle indsats på området.
  • Dansk landbrug kan ikke overleve uden at tage IT til hjælp i overvågning og produktion.

Opfølgning:

  • Der bør fastsættes standarder inden for IT området for at udnytte alle områder
  • Dansk landbrug bør blive enige om nogle satsninger inden for anvendelsen af IT.