Åbningstaler/Welcome

Dansk

English

Key words at the opening speech of the Minister for Food, Agriculture and Fisheries

Session 1

Gruppe 1

"Direkte salg", hvordan får vi fat i forbrugerne ?

Gruppe 2

Hvordan kan Hydro N-Sensor anvendes i et nyt perspektiv til gavn for den professionelle landmand

Gruppe 4

How do we promote Danish agricultural innovation internationally?

Gruppe 5

Hvordan får man skabt rammer for at lovgivning administration ikke unødigt bremser for nytænkning inden for produktion og afsætning til gavn for producent- og afsætningsled.

Gruppe 6

Skal vi bruge Papir og Pen eller Trådløs Internet

Gruppe 7

Gylleseparation – landbrugets redning eller fallit

Gruppe 8

Hvordan udvikler vi landbrugets organisationer til dynamiske virksomheder?

Gruppe 9

Reduceret jordbehandling = reduceret miljøbelastning, økonomiske fordele

Gruppe 10

Farmer assistance / new technology

Gruppe 11

Emne: 15 tons sukker/ha i 2010

Gruppe 12

Differentieret planteavl/behandling i praksis

Session 2

Gruppe 1

Reduceret Jordbearbejdning og GPS

Gruppe 2

Præcisionslandbrug – Hvad er de vigtigste områder, vi skal arbejde videre med

Gruppe 3

Webbaserede intranetløsninger for landbrug

Gruppe 4

Masseproduktion af svin. Grisefabrikker med etisk ansvarlighed.

Gruppe 5

Brug af spildprodukter i dansk jordbrug, herunder Biokompost

Gruppe 6

Hvordan erstatter man det gab, man ofte oplever mellem landbruget og forbrugerne med et frugtbart forhold?

Gruppe 8

Skal vi dyrke brødhvede i Danmark?

Gruppe 9

Skal vi fortsat pløje? – hvor dybt? – og hvad må det koste?

Gruppe 10

Autonome systemer og sensorteknologi

Gruppe 11

Fremtidens rådgivningsnetværk – en balancegang mellem kontrol, rådgivning og salg

Session 3

Gruppe 1

Bulkvarer eller højværdi produkter?

Gruppe 2

Optimal sprøjteteknik

Gruppe 6

Hvordan udbreder man bedst kendskabet og anvendelse af innovative ideer og resultater. 

Gruppe 7

Kaos eller struktur – Hvordan sikres miljø hvor ideer og mennesker kan gro

Gruppe 9

IT i svinestalde

Gruppe 12

Lomme PC i landbruget